7 października 2015 roku w ramach Dni Fangora w Trójmieście, w Galerii Gdańskiego Centrum Filmowego otworzono wystawę zatytułowaną „Wojciech Fangor. Obrazy telewizyjne”. Zwiedzający mieli okazję podziwiać osiem obrazów Wojciecha Fangora, z powstającego w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia cyklu inspirowanego medium telewizyjnym. Prace te prezentowane są publicznie niezwykle rzadko i należą do prywatnych kolekcji Artysty oraz jego marszanda, Stefana Szydłowskiego. Obrazy telewizyjne Wojciecha Fangora, które oparte są na przekazie telewizyjnym, w których wykorzystywał efekty wizualne typowe dla tego medium. Artysta wykonał wiele zdjęć ekranu telewizyjnego, które służyły mu później przy malowaniu obrazów. W obrazach "telewizyjnych" Fangor odtwarzał ujęcia z ekranu telewizora w postaci masy niezróżnicowanego koloru, trochę przypominające plakaty, aby potem przełamać obraz siatką kropek - pikseli, uzyskując w ten sposób pointylistyczną, rozedrganą fakturę

Kurator: Stefan Szydłowski
Sprawozdanie
Sprawozdanie z otwarcia wystawy pt.:”Wojciech Fangor. Obrazy telewizyjne”, Gdynia 2015
W środę, 7 października 2015 roku oficjalnie otwarto w Galerii Gdyńskiego Centrum Filmowego wystawę zatytułowaną „Wojciech Fangor. Obrazy telewizyjne”. Zwiedzający mieli okazję podziwiać osiem obrazów Wojciecha Fangora, z powstającego w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia cyklu inspirowanego medium telewizyjnym. Prace te prezentowane są publicznie niezwykle rzadko i należą do prywatnych kolekcji Artysty oraz jego marszanda, Stefana Szydłowskiego.
Obrazy telewizyjne Wojciecha Fangora, które oparte są na przekazie telewizyjnym, w których wykorzystywał efekty wizualne typowe dla tego medium. Artysta wykonał wiele zdjęć ekranu telewizyjnego, które służyły mu później przy malowaniu obrazów. W obrazach "telewizyjnych" Fangor odtwarzał ujęcia z ekranu telewizora w postaci masy niezróżnicowanego koloru, trochę przypominające plakaty, aby potem przełamać obraz siatką kropek - pikseli, uzyskując w ten sposób pointylistyczną, rozedrganą fakturę.
O godzinie 14:00 uroczyście wystawę otworzył Kurator Stefan Szydłowski opowiadając koncepcje tego cyklu obrazów. Miejsce wystawy choc małe, kameralne, dostarczyło wielu inspirujących wrażeń i wprowadziło do świadomości przybyłych gości nowy, mało znany kontekst życia Wojciecha Fangora.