6 października w Sopocie w godzinach późno popołudniowych w Państwowej Galerii Sztuki odbył się wernisaż zatytułowany „Wojciech Fangor. Heweliusz”, który zgromadził cykl 30 obrazów. Koncepcja wystawy została zainspirowana trzema istotnymi przesłankami. Pierwszą jest pasja artysty oraz jego zainteresowania astronomią, które pielęgnował przez całe życie. Drugą- fakt, że jeden z największych astronomów był związany z Gdańskiej i ostatni, bezpośredni impuls- odnalezienie w rodzinnej biblioteczce starego wydawnictwa z rysunkami ciał niebieskich wykonanymi przez Heweliusza. Pośród obrazów pokazana została również rzeźba Magda- czyli ostatnie dzieło z cyklu Sygnatur. Magda to imię żony Wojciecha Fangora, natomiast jej obecność na wystawie była rodzajem paraleli, a wiadomo jak ważną role w życiu i popularyzacji dzieła Heweliusza odegrała jego żona.

Kurator: Stefan Szydłowski, Arkadiusz Sylwestrowicz
Sprawozdanie
Sprawozdanie z wernisażu wystawy pt.: „Wojciech Fangor. Heweliusz“, Sopot 06.10.2015 r.
W poniedziałek 6 października w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie odbył się wernisaż zatytułowany „Wojciech Fangor. Heweliusz”, który zgromadził cykl 30 obrazów. Koncepcja wystawy została zainspirowana trzema istotnymi przesłankami. Pierwszą jest pasja artysty oraz jego zainteresowania astronomią, które pielęgnował przez całe życie. Drugą- fakt, że jeden z największych astronomów był związany z Gdańskiej i ostatni, bezpośredni impuls- odnalezienie w rodzinnej biblioteczce starego wydawnictwa z rysunkami ciał niebieskich wykonanymi przez Heweliusza.
Zwiedzający mieli okazje podziwiać cykl Heweliusz, który jest zapisem różnych technik i różnych sposobów uprawiania malarstwa. Charakteryzuje się właściwą artyście swobodą w posługiwaniu się kolorem i odnoszeniem barw do rysunku. Wśród tych 30 obrazów swa są powtórzenie tego samego motywu, są innym zapisem widzenia i interpretowania tych samych rysunków. Cały cykl jest hołdem złożonym Heweliuszowi, ale jednocześnie jest ważnym doświadczeniem malarskim Wojciecha Fangora, przez pryzmat którego zwiedzający mogli oglądać dzieła składające się na jego twórczy dorobek.
Pośród obrazów pokazana została również rzeźba Magda- czyli ostatnie dzieło z cyklu Sygnatur. Magda to imię żony Wojciecha Fangora, natomiast jej obecność na wystawie była rodzajem paraleli, a wiadomo jak ważną role w życiu i popularyzacji dzieła Heweliusza odegrała jego żona.
Wernisaż rozpoczął się o godzinie 18:00 uroczystym przywitaniem gości przez kuratorów wystawy: Pana Stefana Szydłowskiego oraz Pana Arkadiusza Sylwestrowicza. Panowie przed zaproszeniem do podziwiania wystawy przedstawili koncepcję wystawy i opowiedzieli o niezwykłej historii obrazów z cyklu Heweliusz.