7 października 2015 roku w godzinach wieczornych w Zatoce Sztuki w Sopocie odbył się wernisaż poświęcony W środę, 7 października 2015 roku o godzinie 19:00 odbył się w Zatoce Sztuki w Sopocie wernisaż poświęcony twórczości polskiego artysty Wojciecha Fangora. Wojciech Fangor był twórcą kanonicznych dzieł malarskich socrealizmu, współtworzył również Polską Szkołę Plakatu. W okresie 1953-61 wykonał około 100 plakatów i wiele rysunków do "Życia Warszawy". W swoich dziełach stosował podobne motywy plastyczne, operował monumentalną, mocną, syntetyczną i uproszczoną formą. Wystawa w Zatoce Sztuki jest integralną częścią obchodów nadania Doctor Honoris Causa Wojciechowi Fangorowi przez Gdańską Akademię Sztuk Pięknych. Podczas wernisażu zwiedzający mogli podziwiać plakaty do filmów „Ostatni dzień lata” z 1958 roku, „Popiół i diament” z 1958 roku, „Ostatnia sprawa Trenta” z 1958, „Eugeniusz Oniegin” z 1958 roku, „Maclovia” z 1959 roku, „Słońce świeci dla wszystkich” z 1959 roku, „Traper z Kentucku” z 1959 roku, „Ballada o żołnierzu” z 1960 roku. Na tę okazję Organizatorzy wydali katalog z pracami artysty.

Kurator: Stefan Szydłowski
Właściciel Zatoki Sztuki: Natalia Turczyńska – Schmidt.
Sprawozdanie
Sprawozdanie z wernisażu wystawy pt.: „Wojciech Fangor. Wspomnienie teraźniejszości“, Wrocław 29.06.2015r.
W poniedziałek, 29 czerwca 2015 roku, odbył się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wernisaż poświęcony Twórczości polskiego artysty Wojciecha Fangora. Wystawa została zatytułowana „Wojciech Fangor. Wspomnienie teraźniejszości” i zgromadziła zbiór ponad 100 obrazów jednego z najważniejszych współczesnych polskich malarzy. Wśród wystawionych prac zobaczyć można było m.in. najsłynniejsze dzieła opartowskie i najnowsze płótna powstałe w XXI w. Najwcześniej pokazanym obrazem był portret Einsteina z 1948 roku oraz szkic do słynnego obrazu „Matka Koreańska” z 1950 roku. Wśród zaprezentowanych obrazów znalazły się również te, powstałe na emigracji, głównie w Stanach Zjednoczonych, będące reakcją artysty na wizualną kulturę mediów elektronicznych „Obrazy telewizyjne”, oraz dominującą politykę korporacyjną „Wodzowie Indian”. Zwiedzający mogli podziwiać również rozmalowane w bogatej gamie kolorów martwe natury i portrety z lat 90. Ostatni cykl obrazów prezentowany na niniejszym wernisażu, a namalowany od 2005 roku miał charakter polimpsestu (jest jednocześnie nakładaniem dzisiejszej interpretacji na dawne szkice i rysunki), ale także sięganiem do dawnych postaw zarysowanych w osobistej historii artysty, warstw własnej tektoniki, które dzisiaj są uobecniane- są wspomnieniem dawnych teraźniejszości.
Wernisaż uroczyście otworzył o godzinie 18:00 Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Pan Piotr Oszczanowski, krótko dziękując przybyłym gościom, jak i wszystkim zaangażowanym we współtworzenie wystawy. Następnie głos zabrał Pan Kurator Stefan Szydłowski nakreślając sylwetkę artysty i słowem wstępu zapraszając zwiedzających w zaznajomienie się z twórczością tak wybitnego polskiego artysty jakim jest Wojciecha Fangora.
Kuratorzy wystawy: Pani Barbara Ilkosz oraz Pan Stefan Szydlowski zrezygnowali z chronologicznej prezentacji twórczości Wojciecha Fangora. Wystawa rozpoczynała się od obrazów najbardziej znanych, magicznych kół, rozwibrowanych fal i kształtów ameboidalnych powstałych w latach 1958 – 1974. W następnych salach pokazane zostały te późniejsze i te wcześniejsze dzieła artysty. Kameralny charakter sal sprzyjał studiowaniu, przeżywaniu obrazów, ale także pozwalał na uwypuklenie różnych etapów w twórczości Fangora.